Friday, 4 October 2013

Maghiarii din Maramureș și Sătmar (hărți) / Hungarians in Maramureș and Sătmar (maps)     1) Prima hartă corespunde postului anterior. Albastru = cel puțin 75%, verde = 50-74%, galben = 25-49%, portocaliu = 10-24%. Linii negre = zona de puternică maghiarizare ( sec. XIX-XX ), cu pop. maghiarofone ne-maghiare. Se remarcă pop. magh. masivă din sud-vestul și sudul jud. Satu Mare / Sătmar, care se continuă în nordul jud. Sălaj și nord-vestul jud. Bihor.  De asemenea câteva enclave pe cursul Someșului și Tisei și multe sate din apropierea graniței. Sursă: http://www.kia.hu/konyvtar.
     2) Pentru mai multă claritate, a doua hartă reprezintă populația maghiarofonă a jud. Maramureș și Satu Mare / Sătmar. Am adăugat și pop. maghiarofonă a raioanelor ucrainene Vinohradiv / Nagyszőllős ( din fostul comitat maghiar Ugocea / Ugocsa ), Hust / Huszt, Teceu / Teaciv / Tecső și Rahău / Rahiv / Rahó ( din fostul comitat maghiar Maramureș / Máramaros ), conform recensământului din 2001 ( sursa aici ). Pentru Ucraina lipsesc datele pentru etnie la nivel de localitate.             

     1) This is the map that corresponds to the preceding postBlue = at least 75%, green = 50-74%, yellow = 25-49%, orange = 10-24%. Black lines = the area of strong Magyarisation ( 19th and 20th c. ), with Hungarian-speaking non-ethnically Hungarian populations. One notices the massive Hungarian population in southwestern and southern County Satu Mare / Sătmar / Szatmár, which continues the one in northern County Sălaj / Szilágy and northern County Bihor / Bihar. Also, several enclaves on the Someș / Szamos and Tisa / Tisza rivers and many villages close to the border. Source: http://www.kia.hu/konyvtar.
     2) For better clarity, the second map represents the Hungarian-speaking population of counties Maramureș / Máramaros and Satu Mare /Szatmár. I have added the Hungarian-speaking population of Ukrainian rayons Vynohradiv / Nagyszőllős ( from former Hungarian county Ugocea / Ugocsa ), Khust / Huszt, Tyachiv / Tecső and Rahiv / Rahó ( from former Hungarian county Maramureș / Máramaros ), according to the 2001 census ( source here ). Data for ethnicity on local community level are not forthcoming for Ukraine.

No comments:

Post a Comment