Wednesday, 8 January 2014

Românii din Ungaria / Romanians in Hungary     Sunt prezenți în proximitatea graniței româno-ungare, în partea ei sudică, în proporții probabil mult scăzute față de trecut ( vezi ex. pentru 1890 ). Sunt în general ortodocși ( vezi Episcopia Ungariei ), în afară de unii greco-catolici spre extremitatea nordică ( Pocei / Pocsaj, Leta Mare / Létavértes, Bedeu / Bedő ) și baptiști. În sec. XIX românii se întindeau probabil și mai mult înspre nord, procesul de maghiarizare ( la ei și la ucrainenii de acolo ) ducând însă la apariția comunității maghiarilor greco-catolici din NE Ungariei și unele sate din jud. Satu Mare / Sătmar ( vezi Maghiarii din Sătmar ). De exemplu, greco-catolicii reprezintă astăzi 9% din pop. comitatului Hajdú-Bihar, 18% din cea a comitatului Szabolcs-Szatmár-Bereg și 7% din cea a comitatului Borsod-Abaúj-Zemplén ( în primul caz este vorba în principal de urmași ai românilor, în ultimele două cazuri de urmași ai ucr. ). Pop. ortodoxă română din Ungaria nu este însă mai numeroasă decât cea de etnie română. Hartă, urmată de descrierea succintă în română, bazată în general pe recensământul din 2001 ( pentru sursă, vezi aici ). Albastru = cel puțin 75%, verde = 50-74%, galben = 25-49%, portocaliu = 10-24%, turcoaz = 4-10%. Steaguri = localități cu biserici românești, dar rămase fără pop. românească ( vezi sursa aici ). Romf. = românofoni, ort. = ortodocși, a.c. = ”alte credințe” conform recensământului ( ortodocșii nu apar ca atare ) etc. Numele localităților vor fi în formatul română / maghiară. 

Romanian Orthodox church in Giula / Gyula

     They are present by the Romanian-Hungarian border, in its southern section, probably in much lower proportions than in the past ( see e.g. for 1890 ). They are mostly Orthodox, except for a few Greek Catholics towards the North ( churches in Pocei / Pocsaj, Leta Mare / Létavértes and Bedeu / Bedő ) and Baptists. In the 19th c. Romanians were probably spread further to the north, but the Magyarisation process has led ( as with Ukrainians there ) to the emergence of the Hungarian Greek Catholic group in northeastern Hungary and some villages in Romania's county Satu Mare / Sătmar ( see Hungarians in Sătmar ). For instance, Greek Catholics form today 9% of the population in Hungary's county Hajdú-Bihar, 18% in county Szabolcs-Szatmár-Bereg and 7% in county Borsod-Abaúj-Zemplén ( in the first case they are chiefly descendants of Romanians, in the last two cases descendants of Ukrainians ). Nonetheless, Hungary's Romanian Orthodox population is not bigger than the ethnically Romanian one. Map, followed by brief description in Romanian, mostly based on the 2001 census ( see source here ). Blue = at least 75%, green = 50-74%, yellow = 25-49%, orange = 10-24%, turquoise = 4-10%. Flags = local communities with Romanian churches, but with no Romanian population left ( see source here ). Romf. = Romanian speakers, ort. = Orthodox, a.c. = ”other denominations” according to the census ( the Orthodox do not appear as such ) etc. Placenames will be in the format Romanian / Hungarian.
     În comitatul Csongrád la Cenadu Unguresc / Magyarcsanád (11%, doar 9% după naț., 16% ort. rom.). În comitatul Békés sunt 1%, anume la: Aletea / Elek (5%, doar 2% romf. în mod curent, 4% gr.-cat., 5% ‘alte credințe’), Bătania / Battonya (2%, 7% ‘alte credințe’), Giula / Gyula (2%, 1% romf. curent, 4% ‘a.c.’), Kétegyháza / Chitighaz (25%, doar 15% după naț., 36% ‘a.c.’), Méhkerék / Micherechi (68%, doar 60% după naț., 71% ‘a.c.’), Otlaca-Pustă / Pusztaottlaka (17% romf., doar 5% în mod curent, 32% ‘a. c.’). În comitatul Hajdú-Bihar sunt la: Bedeu / Bedő (46%, doar 25% romf. curent, 74% gr.-cat.), Săcal / Körösszakál (16%, doar 1% romf. curent, 27% ‘a.c.’), Apateu / Körösszegapáti (15%, doar 6% romf. curent, 24% ‘a.c.’; în 1938 32%, 39% ort. rom.), Pocei / Pocsaj (1%, mai puțini romf., 32% gr.-cat.), Vecherd / Vekerd (15%, fără romf., 48% ‘a.c.’). Mai există oficial parohii ort. rom. și filii ( în paranteză ”alte credințe” conform recensământului ): în comitatul Hajdú-Bihar la Peterd / Mezőpeterd (13% ), Darvaș / Darvas (11%), Cheresteșu Bihorului / Biharkeresztes (1%), Pusta Cărmăjdului / ?, Homorogu Unguresc / Magyarhomorog (1%), Ifalău / Berettyóújfalu (2%) și Jaca / Zsáka (8%), în comitatul Békés la Bichiș / Békés (4%), Bichișciaba / Békéscsaba (1%), Ciorvaș / Csorvás, Doboz, Șecard / Sarkad (1%), Sarvaș / Szarvas, Vareu / ?, Uichighioș / Újkígyós (2%), Megieșhaz / Medgyesegyháza (2%), Leucușhaz / Lőkösháza și Crâstor / Sarkadkeresztúr (7%) și în comitatul Csongrád la Seghedin / Szeged (2%, din care mulți pot fi de origine sârbă), Macău / Makó (1%), Dâmbighaz / Dombegyház, Patfal / Apátfalva și Nădlacu Unguresc / Nagylak (dar nu mai mult de 3 ort. în 2001). Parohie gr.-cat. rom. (cel puțin la origine) și la Leta Mare / Létavértes (24% gr.-cat.).

 

No comments:

Post a Comment