Tuesday, 10 September 2013

Maghiarii din NV Transilvaniei (confesiuni) / Hungarians in NW Transylvania (denominations)



     Acesta este harta distribuției confesionale a maghiarilor din jud. Cluj ( + întregul fost Scaun al Arieșului ), Sălaj și Bistrița-Năsăud ( vezi lista ), cu referire doar la ponderea relativă a confesiunilor maghiare și la localitățile cu cel puțin 10% maghiari. Predomină reformații, cu câteva sate unitariene și romano-catolice, în general rămase așa din perioada Reformei și Contra-Reformei ( probabil și sub influența unor seniori locali, precum la Mănăștur / Kolozsmonostor, Baciu / Kisbács, Florești / Feneșu Săsesc / Szászfenes și Leghia / Jegenye, care au aparținut abației de la Mănăștur și apoi colegiului iezuit din Cluj / Kolozsvár ). Două sate din fostul District al Bistriței, Jeica / Zselyk și Moruț / Aranyosmóric / Szászmóric / Moritzdorf, sunt parțial, respectiv total, luterane, prin influență săsească. Vița / Vice a început să devină catolică în anii 1870. Valea Vinului / Radnaborberek este o colonie minieră din sec. XIX, cu o pop. predominant catolică, la origine maghiară și în mai mică măsură germană, astăzi oarecum românizată.  
     Marcatori: albastru = romano-catolici, turcoaz = luterani, roșu (violet deschis) = reformați, galben = unitarieni, violet închis = mixt catolici + reformați, portocaliu-roșu = mixt reformați + unitarieni, verde = mixt catolici + unitarieni. Linii negre = Scaunul secuiesc al Arieșului. Loc. cu doi marcatori sunt clasificate ca triconfesionale, succesiunea marcatorilor sugerând ponderile.


     This is the map of the denominational profile of Hungarians in counties Cluj / Kolozs ( + the whole former Arieș / Aranyos Seat ), Sălaj / Szilágy and Bistrița-Năsăud / Beszterce-Naszód ( see list ), referring only to the relative weight of Hungarian denominations and to communities with at least 10% Hungarians. The Reformed predominate, with a few Unitarian and Roman Catholic villages, which are thus from the time of the Reformation and Counter-Reformation ( probably also under the influence of some local landlords, such as in Mănăștur / Kolozsmonostor, Baciu / Kisbács, Florești / Feneșu Săsesc / Szászfenes and Leghia / Jegenye, which used to belong to the Mănăștur Abbey and later on to the Jesuit College in CLuj / Kolozsvár ). Two villages in the former Bistrița / Bistritz District, Jeica / Zselyk and Moruț / Aranyosmóric / Szászmóric / Moritzdorf are one partially and the other totally Lutheran, via the Saxon influence. Vița / Vice began to convert to Catholicism in the 1870s. Valea Vinului / Radnaborberek is a 19th-c. mining settlement, with a mostly Catholic population, originally Hungarian and to a lesser extent German, nowadays somewhat Romanianised.   
     Markers: blue = Roman Catholics, turquoise = Lutherans, red ( light violet ) = Reformed, yellow = Unitarians, violet = mixed Catholics + Reformed, orange-red = mixed Reformed + Unitarians, green = mixed Catholics + Unitarians. Black lines = Arieș / Aranyos Szekler Seat 






No comments:

Post a Comment